Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot verkavelen - 3 bouwplaatsen (Hesstraat)

Openbaarmaking van een verkavelingsaanvraag van Jef Vromman voor familie Claessen, Hobrugstraat 3 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Hesstraat te 2470 Retie met kadastrale gegevens: afdeling 02, sectie H, perceelnummer 364S, 364R2.

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het verkavelen van 3 bouwplaatsen.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 30 november 2017 tot en met 29 december 2017.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

 

Datum van het bericht: woensdag 29 november 2017