Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot verkavelen - 2 bouwplaatsen (Hofstraat)

Openbaarmaking van een verkavelingsaanvraag van de heer Gert Van der Veken, Middenakkers 8 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Hofstraat te 2470 Retie met kadastrale gegevens: afdeling 02, sectie H, perceelnummer 153E/dl.

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het verkavelen van 2 bouwplaatsen.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 24 november 2017 tot en met 23 december 2017.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: donderdag 23 november 2017