Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot verkavelen - 16 bouwplaatsen (Meierend-Hofstedestraat)

Openbaarmaking van een verkavelingsaanvraag van LSG bvba voor familie Dijckmans, Bosend 59 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Meierend-Hofstedestraat te 2470 Retie met kadastrale gegevens: afdeling 01, sectie F, perceelnummers 514C, 514D, 515D, 516B.

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het verkavelen van 16 bouwplaatsen.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 24 november 2017 tot en met 23 december 2017.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: woensdag 22 november 2017