Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - herbouwen van een bestaande schuur (Duinkerken)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van Thijs-Van den Broek Jim, Duinkerken 35 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Duinkerken 35 te Retie. (Afdeling 01, sectie F, perceelnummer 928K)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het herbouwen van een bestaande schuur.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Eventuele bezwaarschriften moeten ten laatste op 14 december 2017 worden ingediend met vermelding van dossiernummer D2017/0044.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: dinsdag 14 november 2017