Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - bouwen van een appartementsgebouw met 9 wooneenheden en carports/bergingen (Groenstraat)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van Stima Bouw, vertegenwoordigd door Gijs Frank, Meierend 80 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Groenstraat 23 te Retie. (Afdeling 01, sectie C, perceelnummer 726B, 726C)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het bouwen van een appartementsgebouw met 9 wooneenheden en carports/bergingen.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Eventuele bezwaarschriften moeten ten laatste op 14 december 2017 worden ingediend met vermelding van dossiernummer D2017/0043.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: dinsdag 14 november 2017