Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot verkavelen - 3 bouwplaatsen (Hodonk)

Openbaarmaking van een verkavelingsaanvraag van Jozef Vromman voor Verwaest, Hobrugstraat 3 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Hodonk te 2470 Retie met kadastrale gegevens: afdeling 01, sectie E, perceelnummer 288B, 289, 285/02F, 287B.

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het verkavelen van 3 bouwplaatsen.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 10 november 2017 tot en met 9 december 2017.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: donderdag 09 november 2017