Naar inhoud

Bekendmaking: Afwijking van de verkavelingsvoorschriften - wijzigen perceelsgrens (Geenend)

Bekendmaking van een aanvraag tot afwijking van de verkavelingsvoorschriften

 

Het gemeentebestuur deelt mee dat door LSG bvba, met als adres, 2440 Geel, Stationsstraat 156A, een aanvraag tot een beperkte afwijking werd ingediend bij de gemeente Retie.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Geenend, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie F nummers 902T3 en 902X4.  

 

Het betreft een aanvraag tot afwijking van de perceelsafmetingen: de perceelsgrens tussen lot 3A en lot 3B van de verkaveling V/048/00(1) d.d. 26/08/1986 wordt gewijzigd.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 5/12/2017.

 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur.

Datum van het bericht: maandag 06 november 2017