Naar inhoud

Vacatures k.ERF: Coördinator bouwkundig erfgoed IOED en Coördinator onroerend erfgoed en Cultuurnetwerk Kempen

k.ERF

Coördinator bouwkundig erfgoed

Onbepaalde duur (indien IOED k.ERF na 2020 behouden blijft)
Weddeschaal A1-A3 - Werkregime 4/5

 

Coördinator onroerend erfgoed en Cultuurnetwerk Kempen

Onbepaalde duur (indien IOED k.ERF na 2020 behouden blijft)
Weddeschaal A1-A3 - Voltijds

Vacature Coördinator bouwkundig erfgoed: klik hier

Vacature Coördinator onroerend erfgoed en Cultuurnetwerk Kempen: klik hier

Kandidatuurstelling

Solliciteren kan uitsluitend via e-mail, gericht naar jolien@erfgoedcelkerf.be.

 

Je kandidatuur omvat:

  • motivatiebrief
  • recent CV
  • afschrift van het gevraagde diploma, eventueel aangevuld met relevante extra diploma’s
  • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van indiening (wanneer er ongunstige vermeldingen voorkomen mag je een schriftelijke toelichting voorleggen)
  • kopie van je rijbewijs

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 20 november 2017

Meer informatie over de vacature kan je bekomen bij E jolien@erfgoedcelkerf.be of T 014 56 66 88.

De volledige vacature met profiel, aanbod en voorwaarden kan je downloaden bij de vacatures.

Datum van het bericht: dinsdag 31 oktober 2017