Naar inhoud

Vacature k.ERF: Coördinator onroerend erfgoed en Cultuurnetwerk Kempen

k.ERF

Coördinator onroerend erfgoed en Cultuurnetwerk Kempen

Onbepaalde duur (indien IOED k.ERF na 2020 behouden blijft)
Weddeschaal A1-A3 - Voltijds

Functie en taken

Je wordt enerzijds (50 %) tewerkgesteld bij IOED k.ERF, waar je instaat voor de ontwikkeling van het intergemeentelijke onroerend erfgoedbeleid, de uitbouw van een netwerk en kennisknooppunt rond de IOED en samen met de coördinator bouwkundig erfgoed zorgt voor de uitvoering van het beleidsplan van de IOED.

Je wordt anderzijds (50 %) tewerkgesteld bij Projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen, waar je instaat voor de administratieve en financiële coördinatie van de projectvereniging en zorgt voor beleidsmatige afstemming tussen de verschillende deelwerkingen van de projectvereniging.

Beide functies worden uitgevoerd vanuit dezelfde werkplek, waar zowel IOED k.ERF als Erfgoedcel k.ERF gehuisvest zijn.

 

Beleidsondersteunende taken:

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaaractieplannen, begroting en jaarverslagen van IOED k.ERF en coördineert de actieplannen, begroting en jaarverslagen van projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen.
 • Je volgt de uitvoering van het beleidsplan van IOED k.ERF op en coördineert de beleidsplanning voor de IOED. Je ondersteunt de verschillende deelwerkingen van Cultuurnetwerk Kempen bij de beleidsplanning en zorgt voor afstemming tussen de verschillende deelwerkingen.
 • Je beheert de rekening van IOED k.ERF en ondersteunt de verschillende deelwerkingen van Cultuurnetwerk Kempen met het financieel beheer.
 • Je verzorgt de juridische en logistieke opvolging van projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen.

Uitvoerende taken:

 • Je coördineert i.s.m. het volledige team van IOED k.ERF jaarlijks een thematisch project waarin de verschillende deeldomeinen van het onroerend erfgoedbeleid samenkomen (landschappen, monumenten en archeologie).
 • Je werkt mee aan de uitbouw van het kennisknooppunt en expertisenetwerk dat IOED k.ERF wil zijn.
 • Je verkent de noden van erfgoedzorgers en formuleert een passend aanbod voor die noden vanuit de IOED.

Communicatieve taken:

 • Je bent het centrale aanspreekpunt voor IOED k.ERF en voor Cultuurnetwerk Kempen.
 • Je coördineert de overlegmomenten van IOED k.ERF met de diverse stakeholders (onroerend erfgoedverenigingen, partners buiten het eigen werkingsgebied,…).
 • Je coördineert de overlegmomenten binnen Cultuurnetwerk Kempen en zorgt voor de nodige afstemming binnen de projectvereniging.
 • Je communiceert zeer helder en open naar je collega’s binnen IOED k.ERF, Erfgoedcel k.ERF, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Raad van Bestuur van Cultuurnetwerk Kempen.

Kandidatuurstelling

Solliciteren kan uitsluitend via e-mail, gericht naar jolien@erfgoedcelkerf.be.

 

Je kandidatuur omvat:

 • motivatiebrief
 • recent CV
 • afschrift van het gevraagde diploma, eventueel aangevuld met relevante extra diploma’s
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van indiening (wanneer er ongunstige vermeldingen voorkomen mag je een schriftelijke toelichting voorleggen)
 • kopie van je rijbewijs

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 20 november 2017

Meer informatie over de vacature kan je bekomen bij E jolien@erfgoedcelkerf.be of T 014 56 66 88.

De volledige vacature met profiel, aanbod en voorwaarden kan je hieronder downloaden.

Datum van het bericht: dinsdag 31 oktober 2017