Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - bouwen van een berging (Hodonksepad)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Mark Smets, Hodonksepad 7 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Hodonksepad 7 te Retie. (Afdeling 01, sectie E, perceelnummer 244H, 244K, 244B)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het bouwen van een berging (na het slopen van de overgebleven stallen).

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Eventuele bezwaarschriften moeten ten laatste op 26 november 2017 worden ingediend met vermelding van dossiernummer D2017/0039.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: maandag 30 oktober 2017