Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - bouwen van een tuinberging (Meierend)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van mevrouw Maria Gevers, Goorstraat 61 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Meierend 49 te 2470 Retie. (Afdeling 01, sectie F, perceelnummer 620C)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het bouwen van een tuinberging.

 

Het betreft een aanvraag met afwijking van de voorschriften: plaatsing van het bijgebouw op de linkerperceelsgrens i.p.v. op 3m afstand.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 11 oktober 2017 tot en met 9 november 2017.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: dinsdag 10 oktober 2017