Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot verkavelingswijziging - opsplitsen van lot 18 in 2 kavels (Wenen)

Openbaarmaking van een aanvraag tot wijziging van een verkaveling van LSG bvba voor Claerebout-Smets, Bosend 59 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Wenen te 2470 Retie met kadastrale gegevens: afdeling 01, sectie F, perceelnummer 902E2.

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het opsplitsen van lot 18 in 2 kavels.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 5 oktober 2017 tot en met 3 november 2017.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: woensdag 04 oktober 2017