Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot verkavelingswijziging - bebouwing met plat dak (Lage Weg)

Openbaarmaking van een aanvraag tot wijziging van een verkaveling van LSG bvba voor Verheyen en Smets, Bosend 59 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Lage Weg te 2470 Retie met kadastrale gegevens: afdeling 01, sectie F, perceelnummer 440G.

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het wijzigen van de voorschriften voor de loten 3 en 4: bebouwing met plat dak.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 3 oktober 2017 tot en met 1 november 2017.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: dinsdag 03 oktober 2017