Naar inhoud

Kapping populieren Heide

VLM

Binnenkort worden langs de Heide in Retie de populieren gekapt. Dat is nodig omdat ze kaprijp zijn en verschillende zich in slechte staat bevinden, waardoor ze dreigen om te vallen.

Het perceel is eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Houtbedrijf Lavrijsen heeft opdracht gekregen om de populieren te verwijderen.

De totale oppervlakte van het te kappen perceel is 4,5 ha. De werken dienen uitgevoerd te zijn tegen 1 maart 2018.

Alleen de populieren worden gekapt. De huidige ondergroei blijft behouden zodat het perceel zich daarna kan ontwikkelen tot een inheems loofbos met vooral zwarte els.

Datum van het bericht: maandag 02 oktober 2017