Naar inhoud

Jeugdsportnet KDR wint 10 000 euro met Panathlon Stipendium voor ethiek in de jeugdsport

KDR Laureaat Stipendium 2017

Op 26 september 2017 mocht een delegatie van de gemeenten Dessel, Kasterlee en Retie het 'Panathlon Stipendium 2017' in ontvangst nemen in Brussel. Met deze geldprijs wil Jeugdsportnet KDR de komende periode  extra aandacht besteden aan ‘ethiek in de jeugdsport’.

Na het ondertekenen van de Panathlonverklaring, zetten gemeenten Dessel, Kasterlee en Retie samen fair play centraal als onderdeel van het project  ‘Actief winnen met energieke jeugd 2014-2019’  binnen de ILV ‘Kwaliteit in de jeugdsport’.

Panathlon Vlaanderen reikt sinds 1988 jaarlijks een stipendium uit aan instanties die een bijzondere actie ondernemen om de ethische waarden in de sport te waarborgen en te promoten. In het voorjaar van 2017 beoordeelde een jury bestaande uit een delegatie van de Nationale Loterij, de Vlaamse Panathlon clubs, deskundigen uit het sportmidden, vertegenwoordigers van gespecialiseerde instellingen zoals SPORT-VLAANDEREN,  ICES,  SVS, ISB, VVSG de ingediende projecten om één laureaat aan te wijzen die het  stipendium ter waarde van 10 000 euro ontvangt.

 

Het plan ingediend door de samenwerking Dessel, Kasterlee, Retie werd als beste uitgekozen.  Een delegatie van gemeenten Kasterlee, Dessel en Retie onder leiding van burgemeester van de gemeente Dessel, Kris Van Dijck, mocht op dinsdag 26 september in Brussel de prijs in ontvangst nemen. 

 

De komende periode zullen gemeenten Dessel, Kasterlee en Retie intens samenwerken onder de noemer van Jeugdsportnet KDR om 3 nieuwe versterkende acties te realiseren gericht naar jeugdsportclubs, scholen, kinderopvang, … om de ethische waarden in de sport op korte termijn in de praktijk te brengen.

  • Het panathlonboek ‘Ethisch coachen in de jeugdsport’ is een praktijkbundel met observaties en notities genomen tijdens jeugdtrainingen begeleid door externe experts die hun volgehouden verdieping, schoonheid, inspiratie en rust als pure ethische waarde graag willen delen.
  • ‘Panathlonsterren’ zijn sporters uit Kasterlee, Dessel en Retie van internationaal niveau, die de ethiek hoog in het vaandel dragen en alzo als inspiratiebron fungeren. Ze krijgen een plaats in een zeer zichtbare ‘wall of fame’ zodat de ‘ethiek in de sport’ duurzaam in de kijker wordt gezet.
  • Panathlon TV ‘Sporten is plezant’ brengt rituelen en handelingen met ethisch accent tijdens sportwedstrijden in beeld. Deze panathlonbeeldverslagen laten  de pure schoonheid van de sport zien en fungeren als didactische tool in de jeugdopleiding.  

De resultaten van de acties worden zo breed mogelijk in Vlaanderen gedeeld.

Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport

Instanties die de Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport ondertekenen, verklaren dat ze de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven, de inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen, erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen, verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
Hiermee onderschrijven ze formeel het 'Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport'. 

Het woord PANATHLON  komt uit het  Grieks. Het kan vertaald worden als "geheel van de sportdisciplines" of nog als "vereniging van sportdisciplines".

 

Meer info: Jeugdsportnet KDR - Jan Cuypers (Coördinator Jeugdsportnet KDR), E info@jeugdsportnetkdr.be, W www.jeugdsportnetkdr.be - www.panathlonvlaanderen.be

Datum van het bericht: maandag 02 oktober 2017