Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - regulariseren, renoveren en omvormen van kalverstallen (Huisjes)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van Alex Geudens, Vrijheid 30 bus 2 te 2370 Arendonk voor het perceel gelegen Huisjes 4 te Retie. (Afdeling 01, sectie D, perceelnummer 7A2, 7B2, 7Y)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het regulariseren, renoveren en omvormen van kalverstallen naar stalling voor machines, materiaal en materieel voor een landbouwloonondernemingsbedrijf.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Eventuele bezwaarschriften moeten ten laatste op 18 oktober 2017 worden ingediend met vermelding van dossiernummer D2017/0033.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: maandag 18 september 2017