Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - nivelleren van een perceel (Zandstraat)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Jan Heymans, Gildenstraat 9 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Zandstraat te 2470 Retie. (Afdeling 01, sectie F, perceelnummer 831)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het nivelleren van een perceel (regularisatie).

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 18 september 2017 tot en met 17 oktober 2017.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: vrijdag 15 september 2017