Naar inhoud

PRUP 'Kempense Meren II': Naar een nieuw evenwicht tussen recreatie, ontginning, landbouw en natuur

Kempense Meren_Zilvermeer (copyright: Gemeente Mol)

De provincie start met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Kempense Meren II’. Het gebied bevat het Zilvermeer, zijn ruime omgeving en enkele zones in Postel-Zuid.

 

Het domein van het Zilvermeer is nog steeds een gebied waar zandontginning mogelijk is. Om de bestaande recreatie van het Zilvermeer te behouden, zoekt de provincie Antwerpen naar een vervangend gebied voor die zandontginning. Op een andere locatie zand ontginnen, leidt onvermijdelijk tot verschuivingen in de nabijgelegen landbouw- en natuurgebieden. In Schansheide blijven de bestaande waterwinning van PIDPA en de natuur- en bospercelen behouden en gevrijwaard van zandontginning. In Postel-Zuid wordt niet alleen een vervangend gebied voor zandontginning voorgesteld maar ook gebieden aangeduid voor de realisatie van Europese Natuur. De provincie Antwerpen zoekt dus naar een nieuw evenwicht tussen recreatie, ontginning, landbouw en natuur.

Alvorens het nieuwe PRUP uit te werken, is iedereen welkom om over de aanpak suggesties en opmerkingen te geven. De provincie Antwerpen legt drie documenten voor aan alle geïnteresseerden:

  1. de startnota: beschrijft over welk gebied het PRUP gaat, wat de provincie Antwerpen met het PRUP wil bereiken en welke alternatieven ze onderzoekt.
  2. de procesnota: beschrijft het proces om tot een definitief PRUP te komen namelijk welke overheidsinstanties eraan meewerken, hoe de burgerparticipatie verloopt, wat er gebeurt met de input van burgers 
  3. de nota landbouw: beschrijft de huidige landbouwsituatie en geeft een overzicht van alle instrumenten die de overheid kan inzetten om de effecten op landbouw te beperken.

Op de infomarkt verneem je de inhoud van alle nota’s. Met je vragen kun je terecht bij de provinciale medewerkers, de Vlaamse Landmaatschappij, PIDPA, Sibelco, het Agentschap voor Natuur en Bos en het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer. Via de publieke raadpleging kun je officieel reageren op de startnota en de nota landbouw.

 

Ben je benieuwd naar de details van het PRUP Kempense Meren? Heb je suggesties, specifieke informatie of bedenkingen voor een nieuw evenwicht tussen recreatie, zandontginning, landbouw en natuur? Kom dan naar de infomarkt op woensdag 13 september en laat je stem horen. Je komt langs wanneer het jou past tussen 18.00 u. en 21.00 u. 

 

Datum:        woensdag 13 september 2017 doorlopend tussen 18.00 u. en 21.00 u.

Locatie:       Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71 in Mol

 

Kun je niet naar de infomarkt komen? Surf dan op www.provincieantwerpen.be naar de webpagina van de Kempense Meren. Je vindt er alle informatie en je leest er hoe je jouw suggesties en bedenkingen bezorgt, dit kan van 11 september tot en met 9 november 2017.

Datum van het bericht: dinsdag 12 september 2017