Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - bouwen van een carport en garage (Violettastraat)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Pim Cools, Violettastraat 15 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Violettastraat 15 te 2470 Retie. (Afdeling 01, sectie B, perceelnummer 102R5)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het bouwen van een carport en garage.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 6 september 2017 tot en met 5 oktober 2017.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: dinsdag 05 september 2017