Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - bouwen van een woning (Zavelstraat)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van Stijn Janssens en Marlies Segers, Burchtstraat 16 bus 0101 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Zavelstraat 20 te Retie. (Afdeling 01, sectie H, perceelnummer 443Z)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het bouwen van een woning (na het slopen van de bestaande woning).

 

Het betreft een aanvraag met afwijking van de voorschriften: zowel plat dak als hellend dak toegelaten.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Eventuele bezwaarschriften moeten ten laatste op 29 september 2017 worden ingediend met vermelding van dossiernummer D2017/0030.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: woensdag 30 augustus 2017