Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot verkavelen - 13 bouwplaatsen (Hulse Akkers)

Openbaarmaking van een verkavelingsaanvraag van NV NOVUS, Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge voor het perceel gelegen Hulse Akkers te 2470 Retie met kadastrale gegevens: afdeling 01, sectie B, perceelnummer 115H, 107H2, 117, 110A, 114H, 114K.

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het verkavelen van 13 bouwplaatsen.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 16 juni 2017 tot en met 15 juli 2017.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: donderdag 15 juni 2017