Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot verkavelingswijziging - gewijzigde inplanting van de woning (Zavelstraat)

Openbaarmaking van een aanvraag tot wijziging van een verkaveling van de heer en mevrouw Janssens - Segers, Burchtstraat 16 bus 101 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Zavelstraat 20 te 2470 Retie met kadastrale gegevens: afdeling 01, sectie H, perceelnummer 443Z.

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het inplanten van de woning op 12m uit de wegas i.p.v. op 14m.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 16 juni 2017 tot en met 15 juli 2017.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: donderdag 15 juni 2017