Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - bouwen van een professionele paardenhouderij (Kinschot)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Nick Vrins, Kinschot 23 te 2470 Retie, voor het perceel gelegen Kinschot 23 te Retie. (Afdeling 02, sectie H, perceelnummer 736C, 737E)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het bouwen van een professionele paardenhouderij (na het slopen van de bestaande stal).

 

Op www.omgevingsloket.be kan reeds beperkt informatie over deze aanvraag worden geraadpleegd.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket (via www.omgevingsloket.be). Eventuele bezwaarschriften moeten ten laatste op 14 juli 2017 worden ingediend met vermelding van dossiernummer D2017/0014.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: woensdag 14 juni 2017