Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot verkavelen - 2 bouwplaatsen (Molsebaan)

Openbaarmaking van een verkavelingsaanvraag van LSG bvba voor Raus Heidi en vennootschap Casteli, Bosend 59 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Molsebaan te 2470 Retie met kadastrale gegevens: afdeling 01, sectie E, perceelnummer 11F, 11G.

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het verkavelen van 2 bouwplaatsen.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 2 juni 2017 tot en met 1 juli 2017.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: vrijdag 02 juni 2017