Naar inhoud

Prioritaire strooiroute bij winterweer

strooidienst

Deze winter worden de weersvoorspellingen opnieuw op de voet gevolgd en staan de gemeentelijke strooidiensten dag en nacht paraat om een optimale veiligheid op de weg te garanderen. Onze strooidienst neemt alle gemeentelijke wegen en fietspaden voor haar rekening; de diensten van het Vlaamse Gewest verzorgen alle gewestwegen.

Deze winter zal in een aantal straten niet gestrooid worden. Het gaat om de straten die recent werden heraangelegd: Wildeman, Wenen en Duinkerken. Het eerste jaar na het aanleggen van nieuwe beton, mag op deze plaatsen om technische redenen geen strooizout gebruikt worden. De gemeente roept op om steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.

 

Er is een prioritaire route vastgesteld door het schepencollege in zitting van 31 oktober 2017, waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid verkeer die langs die wegen komt, het aansluiten van de route en het ontsluiten van woongebieden via gewestwegen, bereikbaarheid van de scholen, etc.

Doel van deze route is om de belangrijkste wegen als eerste sneeuw- en ijsvrij te maken. Daarnaast zal ervoor gezorgd worden dat deze prioritaire routes gestrooid blijven worden bij een dreigend tekort aan strooimiddelen, andere straten zullen vanaf dan niet meer gestrooid worden.

Doel van de prioritaire strooiroute:

 1. Deze route zal bij algemene winterdienst eerst bediend worden.
 2. Deze route zal bij een dreigend tekort aan strooimiddelen bediend blijven worden, andere straten zullen vanaf dan niet meer gestrooid worden. Voorts is er een volgorde van belangrijkheid. Toepassing van dit scenario gebeurt in overleg met burgemeester en schepenen en zal gecommuniceerd worden met de bevolking.

Opmaak prioritaire route:

 1. Bij de opmaak van de prioritaire strooiroute werd er zoveel mogelijk rekening gehouden met:
 2. de verkeersintensiteit van de wegen;
 3. woongebieden te laten ontsluiten via gewestwegen;
 4. een goede aaneensluiting van de route;
 5. Langedijk en Huisjes zijn niet mee opgenomen in het prioritaire strooiplan, aangezien deze wegen aanzien worden als lokale wegen.
 6. De Molenstraat werd niet mee opgenomen in deze strooiroute, schoolvervoer naar De Mast gebeurt via J. Cardijnstraat.

Prioritaire strooiroute:

 1. Veldenstraat – Turnhoutsebaan (gedeelte binnen de ring) – Peperstraat – Passtraat – Kasteelstraat (gedeelte binnen de ring) – Gildenstraat – St.-Martinusstraat - J. Cardijnstraat (schoolomgeving) – Groenstraat – Laarstraat (schoolomgeving) – Kromstraat - Fluiterstraat - Boekweitbaan – Hovenstraat – Boesdijkhofstraat – Driesstraat (schoolomgeving en parking) – Nederstraat – Markt – Groenstraat (rond kerk)
 2. Hesstraat – Sint-Jobstraat – Hoekstraat – Den Hoek en brug – Kabienstraat – Beekstraat – Pastorijstraat – Nonnenstraat – Hofstraat – Venheidestraat (schoolomgeving) – Schoolstraat (schoolomgeving)
 3. Werbeek – Hodonk – Groenedijk – Nachtegaallaan - Zanddijkdreef
 4. Looiend – Berg - Obroek – Horzelend – Plas - Hanenberg
 5. Meierend – Bosend – Molendijk - Watermolen – Duinkerken (NIET! *) – Geenend – Pontfortsedijk (gedeelte) – Duinberg
 6. Kinschot – Kinschotdal – Kinschotseweg – Bremelshoef – Hoeven (Blauwe Brug) – Kortijnen – Kortijnseweg.

 

* Het schepencollege beslist dat er deze winter in een aantal straten, niet gestrooid zal worden.

Het gaat om de straten die recent werden heraangelegd met een betonnen kantstrook en een wegdek in asfalt: Wildeman, Wenen en Duinkerken.

Het eerste jaar na het aanleggen van nieuwe beton, mag op deze plaatsen om technische redenen geen strooizout gebruikt worden.

 

De gemeente roept op om steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.

Datum van het bericht: donderdag 09 november 2017