Naar inhoud

Sneeuw- en ijsvrij maken van wegen en voetpaden

sneeuw- en ijsvrij maken van wegen en voetpaden

De winter is bijna opnieuw in het land. De dagen gaan gepaard met vrieskou en ijzel en het landschap ligt bedekt onder een wit sneeuwtapijt.

Misschien kan jij je wel gezellig binnen installeren en genieten van een knusse warmte? Er zijn echter ook mensen die door weer en wind de deur uit moeten en de barre koude moeten trotseren. Voor hen is het dan aangenaam als ze makkelijk overal kunnen geraken, zonder ongelukken of gevaarlijke omstandigheden.

 

Ook voor postbodes zijn deze gladde wegen zeker geen pretje. Maak daarom de doorgang naar de brievenbus zoveel mogelijk vrij zodat ze hun werk vlot kunnen uitvoeren.

De strooidiensten stellen alles in het werk om tijdens deze periode de wegen en fietspaden zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te maken.  Bij zware winterse omstandigheden is het echter onmogelijk om overal tegelijk te strooien. Daarom is er een prioritaire strooiroute vastgesteld.

 

Ook jij als burger bent verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens periodes van sneeuw en ijzel. Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement bepaalt namelijk dat bewoners een doorgang van minstens 1,20 meter vrij moeten houden op het voetpad voor de woning. Dit houdt in dat de stoep zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij wordt gemaakt. Sneeuw en ijs dat geruimd wordt, moet aan de kant worden opgehoopt op een plaats waar het verkeer op de openbare weg niet gehinderd wordt, met vrijlating van straatgoten en rioleringen.

Datum van het bericht: dinsdag 14 november 2017