Naar inhoud

VVV Retie

VVV Retie

De dienst Toerisme van het gemeentehuis is tevens het VVV-kantoor waar men alle fietsroutes en wandelroutes van Retie en omgeving kan aankopen.
Het diensthoofd is Kora-Li Melis. Haar functie is deskundige toerisme en informatie.

De jaarvergadering van de VVV vindt steeds plaats in maart.

  • Voorzitter: Adri Versteynen
  • Secretaris: Jeannine Meeus
  • Penningmeester: Frieda Boeckx

De VVV is een vzw die bestaat uit een 15 à 20-tal vrijwilligers. Op de dienst Toerisme werken twee voltijdse personeelsleden en een halftijdse.

De VVV krijgt subsidies van de gemeente en van Toerisme Provincie Antwerpen (TPA).

De VVV moet voldoen aan een aantal verplichte voorwaarden: 

  • promotioneel partnerschap in de jaarlijkse TPA-promotiecampagnes; 
  • stipt toezenden van uitnodiging/agenda en verslag van vergaderingen aan TPA en de desbetreffende antennedienst (Turnhout); van toeristische diensten wordt relevante informatie m.b.t. hun werking verwacht (jaarverslag); 
  • uitsluitend communiceren over, promotie voeren voor en in stand houden van erkende/gereglementeerde initiatieven zoals: vergunde en erkende logiesmogelijkheden/toeristische gidsen, reglementair bewegwijzerde en door TPA erkende recreatieve routes, uitgezonderd tijdelijke initiatieven (evenementen), gebruik van het logo van het desbetreffende macroproduct (Antwerpse Kempen) op de cover van brochures en andere toeristische publicaties en in de communicatie, uniformiteit qua lay-out en formaat van de brochures op basis van TPA-richtlijnen, medewerking aan enquêtering en aanleveren van statistische informatie ten behoeve van de TPA-studiedienst.
maandag 08.30 u. - 12.00 u.
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.
 

Contact

Markt 1

2470 Retie T 014 38 92 30 frieda.boeckx@retie.be

Contactpersoon

Boeckx Frieda

Voorzitter

Adri Versteynen p/a Markt 1 2470 Retie adri.versteynen@gmail.com

Secretaris

Jeannine Meeus p/a Markt 1 2470 Retie jemeeus@hotmail.com

Ons lokaal

dienst Toerisme gemeentehuis Markt 1 2470 Retie T 014 38 92 30