Naar inhoud

Een onderneming starten

Als startende ondernemer heb je heel wat vragen rond administratieve verplichtingen, benodigde vergunningen, enz.

 
Sinds juli 2003 kunnen startende ondernemers zich tot één van de federaal erkende ondernemingsloketten voor alle administratieve verplichtingen wenden.
Een overzicht van deze ondernemingsloketten kan je hier downloaden.
Bij deze loketten kan je o.a. terecht voor het volgende:

Inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);

Centrale gegevensbank die belast is met het verzamelen van de gegevens van alle ondernemingen, rechtspersonen, vrije beroepen, handelaars en btw-plichtigen die in België gevestigd of geregistreerd zijn;

Inschrijving in het handelsregister;

Toekenning van een btw-nummer;

Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds;

Vergunningsadministratie;

Advies en begeleiding van ondernemers

Op de websites van de provincie Antwerpen, federale overheidsdienst en www.agentschapondernemen.be vind je allerlei informatie rond reglementering, premies voor startende ondernemers, acties en activiteiten, lopende projecten, enz.

Voor meer informatie rond ondernemen en lokale economie, kan je terecht bij de dienst Toerisme en Informatie, T 014 38 92 37, E informatie@retie.be.