Naar inhoud

 
Retie in cijfers


Postcode 

2470
Oppervlakte  4 838 ha
Aantal inwoners  11 179 (31 december 2016) 
Provincie  Antwerpen
Grensgemeenten  Arendonk, Oud-Turnhout, Kasterlee, Geel, Mol en Dessel
Bestuurlijk arrondissement Turnhout 
Gerechtelijk arrondissement Turnhout 
Kanton Arendonk 
Aanvullende personenbelastingen  7,3 % 
Opcentiemen op de onroerende voorheffing      1 275 
Gewestwegen  27 km 
Gemeentewegen 194,15 km 
Tewerkstelling  4 687
Beroepsbevolking 6 788 in de beroepsactieve leeftijd (2007)
Werkloosheid                                                                263 (2010)