Naar inhoud

Managementteam

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten. Het draagt ook zorg voor de interne communicatie.

Het managementteam vergadert geregeld onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris.

In Retie maken de financieel beheerder en het hoofd van de Personeelsdienst en het Secretariaat verder deel uit van het managementteam. Het nodigt geregeld andere personeelsleden uit op haar vergaderingen.

Praktisch

Managementteam