Naar inhoud

Alois Noyens

Alois Noyens

Functies

gemeentesecretaris

 

De gemeentesecretaris en eerste ambtenaar van Retie is Alois Noyens. Hij zorgt voor de algemene coördinatie van de gemeentelijke diensten. Hij staat aan het hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeleid. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Door zijn positie is hij de spil tussen administratie en politiek, en fungeert hij als adviseur van het schepencollege, de gemeenteraad en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Ook is hij belast met de voorbereiding en notulering van de zittingen van het schepencollege en de gemeenteraad. Verder is hij bevoegd voor de organisatie van de briefwisseling en het beheer van het gemeentelijk archief. De gemeentelijke briefwisseling, de besluiten van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door hem mee ondertekend.

In overleg met het managementteam zorgt de gemeentesecretaris voor het opstellen van de belangrijkste bestuursdocumenten.

Praktisch

Alois  Noyens
Markt 1
2470 Retie
Gsm:  0476 47 06 52
Tel:  014 38 92 51
Fax:  014 37 27 36
alois.noyens@retie.be