Naar inhoud

Dirk Van Herck

Dirk Van Herck

Functies

financieel beheerder

De financieel beheerder (vroeger ontvanger) in Retie is Dirk Van Herck. Hij is het hoofd van de dienst Financiën.

In overleg met het managementteam zorgt hij voor het opstellen van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en het jaarlijkse budget, en van het voorontwerp van de interne budgetwijzigingen. In deze documenten raamt de gemeenteraad welke uitgaven en ontvangsten de gemeente het volgend jaar (of jaren, in geval van een meerjarenplanning) doet. De werkelijke uitgaven en ontvangsten worden jaarlijks opgenomen in de jaarrekening.
Hij heeft het toezicht over de gemeentelijke boekhouding, de gemeentebelastingen, de gemeentelijke rekening, het opmaken van de inventaris en de jaarrekeningen. Verder verzorgt hij financiële analyses en de financiële beleidsadvisering in de ruimste zin. Ook is hij verantwoordelijk voor het thesauriebeheer. De financieel beheerder staat in voor de voorafgaandelijke krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met financiële impact. Hij zorgt voor het debiteurenbeheer en staat in voor de uitvoering van de betalingen van de uitgaven na betalingsopdracht van de gemeentesecretaris.

Praktisch

Dirk Van Herck

Markt 1
2470 Retie


Gsm:  0477 52 18 70
Tel:  014 38 92 56
Fax:  014 37 27 36
dirk.van.herck@retie.be